Badminton Vereniging Lemmer

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Badminton Vereniging Lemmer


Momenteel is de site nog in onderhoud aangezien we begin maart 2021 gehacked.

BVLemmer is een badminton Club in Lemmer en bestaat al sinds 1987.

Voor wie is de club geschikt?

De vraag is momenteel wanneer we weer kunnen spelen en in welke hoedanigheid.
Corona maakt het nog steeds niet mogelijk dat we in de sporthal kunnen spelen.

Verder hebben we als bestuur besloten voor het seizoen 2021-2022 geen bondslid meer zijn.
De wedstrijdteams hebben helaas besloten om te stoppen.
Hiermee komt na het jarenlange bondscompetitie spelen een einde en gaan we als recreatie vereniging verder.
Tevens zal met het volgende seizoen een einde komen aan het begeleiden van de jeugd.
De begeleiding door Angela, Alie en Beau kan helaas, wegens persoonlijke omstandigheden, niet meer worden gedaan.
Tot groot verdriet voor onze jeugdleden gaat het niet meer lukken om het voort te zetten wegens het ontbreken van volwaardige begeleiding.
Helaas bied onze club straks geen mogelijkheid meer om te spelen tot een leeftijd van ongeveer 15 jaar.
Alleen kan nog aangesloten worden bij de senioren.


Hieronder de speelinfo van voor Corona.
Voor het nieuwe seizoen wordt nog bekeken welke speeltijden zullen worden behouden.

Speeltijden
Junioren
Maandagavond trainen van 19.00 tot 20.00 en er kan tot 20.30 vrij worden gespeeld
Senioren
Woensdagmorgen van 9.00 tot 11.30 vrijspelen
Maandagavond van 20.00 tot 22.00 vrijspelen
Donderdagavond van 20.00 tot 22.00 vrijspelen, behalve op de velden waar wedstrijden worden gespeeld.
Indien er velden vrij zijn tijdens de thuiswedstrijden op zondag kan hier vrij worden gespeeld.
Senioren + training
Zoals beschreven bij senioren echter extra:  Maandagavond van 20.30 tot 21.30 trainen
Competitie
Zoals beschreven bij senioren + training echter extra:
Competitie DDW speelt zijn thuiswedstrijden op donderdagavond vanaf 20.00
Competitie ZZ speelt zijn thuiswedstrijden op zondag vanaf 12.00


Plaats
Sporthal: de Hege Fonnen, Lemmer


Onze contact gegevens zijn:
BVLemmer
Wylgestrjitte 4
8531 ZD Lemmer

Tel: 06-44348922

Email: bvlemmer@bvlemmer.nl

Stacks Image 10